Marka Tescil Hizmeti

Marka Tescil Hizmeti

Marka tescili nedir?

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. Marka tescili; bu işaretlerin haksız ve bilinçsiz kullanımı engellemek ve bu sebeple doğacak her türlü zararın önüne geçmek için markayı koruma altına almaktır.

Gıda Sicil Belgesi, TSE, HSYB, Garanti Belgesi alabilmek, Kamu İhalelerine katılmak ve Devlet Malzeme Ofisinde tedarikçi olarak yer almak için MARKA TESCİL BELGESİ sunmak zorunludur.

Neden marka tescili yaptırmalıyım?

556 sayılı KHK tescilli markanın sahibine sağladığı hakları belirlemiştir;

a) Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli markayı, benzerlerini ve halk üzerinde tescilli marka ile karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılmasının önlenmesini isteme,

b) Tescilin hukuki olarak sağlayacağı tescilli bir markanın başkasına devir edilebilirliği miras yolu ile intikal edilebilirliği, kullanma hakkının lisans konusu olabilirliği, rehin ve teminat olarak gösterilebilirliği gibi haklardır. Yukarıda bahsedilen haklardan yararlanmak ve aynı zamanda piyasada mal ve/veya hizmetlerinizle ilgili olarak tekel hakkı sağlamak için marka tescili yaptırmalısınız. Marka tescili ile diğer firmaların düşük kaliteli ürünlerde markanızı kullanarak, markanıza verecekleri değer kaybını engelleyebilirsiniz.

Nasıl Yapıyoruz?

  1. Tescil ettirmek istediğiniz markanın daha önceden bir başkası tarafından alınıp alınmadığını tespit etmek için ön araştırma yapıyoruz.
  2. Markanız tescil için uygunsa, sahip olduğumuz yetki sayesinde elektronik imza ile dakikalar içerisinde başvurunuzu gerçekleştiriyoruz.
  3. Süreç tamamlanana kadar (yaklaşık 11 ay) markanızın tescil işlemini takip ederek ve her aşamada anlık bilgilendirmeler yaparak (sms, e-posta) sizi haberdar ediyoruz.