Kurumsallığa Giriş

27

Nis

  • Kurumsallığa Giriş

Gelişen teknolojinin lojistik, iletişim ve ulaşıma etkileri , firmaların kurumsal yapılarında değişikliği ihtiyaç haline getiren bir etken olmaktadır. Firmaların rekabet güçleri teknolojiye ayak uydurmaları ve kurumsal yapıları ile orantılıdır.

Gelişen teknoloji günümüzde ürün çeşitliliği ve miktarındaki artışı sağlamış , tüketicilerin ürün seçiminde kaliteli ürün arayışı ile  rekabet üst seviyelere çıkmıştır. Tüketici artık kaliteli ve ucuz ürünlere daha kolay ulaşır olduğundan ürünleri karşılaştırarak satın almak yoluna gitmektedirler. Bu sebeple kalitesiz ürün yapan ya da markalaşamayan firmaların işlerinde  başarısız olmalarına neden olmuştur.

Mutlak başarı için ürün ve firma markasına önem verilmeli , kurumlar yönetsel açıdan stratejiler geliştirmelidir. Bunların en önemlileri hem ürün markası ,hem de kurum kimliğini ön plana çıkartmaktadır. Kurum markası ile ürün kimliğinin önem kazanması , kurum imajının yönetilerek güçlendirilmesinin ve sürekli güçlü tutulmasının önemini arttırmıştır.

Teknolojiye ayak uyduran firmalar ulusal ve uluslar arası pazara açılmıştır. Ayak uyduramayan firmalar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya ya da diğerleri tarafından yok edilmekte.

Yok olmamak ya da rekabette daha güçlü olabilmek için firmaların bir kısmı birleşim gerçekleştirmiş bu birleşim ile beraber finansal güç, kapasite kullanım oranının artması , daha güçlü bir yönetim ve sinerji elde edilmiştir. Ancak birleşimlerin sonrasında kurumların algılanmasında farklılık oluşmakta ve imajı güçsüz olan markanın  imajı güçlü olan markaya zarar verdiği görülmektedir.

Bu gelişmeler sonrasında  hedef kitlelerin kurumları algılama, tanıma, hatırlatma ve önemsemesi önem kazanmıştır.

Kurumsal Kimlik Yönetimi tüm bu ihtiyaçların karşılanması için geliştirilmiş uygulama dizisinden oluşmaktadır.

Başarılı olunduğunda kuruma verimlilik, üretim artışı, karlılık gibi faydalar elde edilecektir.

 

progela proje geliştirme ajansı

Telefon
Telefon