Logo Tasarımı

Logo Tasarımı

Amblem : Tarihsel olarak baz alındığında, hem ticari hem de kullanım açısından amblem kullanımının çok eskilere dayandığını söyleyebiliriz. Logo ve amblem birbiri ile çok karşılaştırılsıda, aslında hem kullanım hem de kullanıldığı dönem açısından logo ve amblem birbirinden farklılık göstermektedir. Logo için amblem'in yeni versiyonu da diyebiliriz. Bundan çok değil, yaklaşık yüzyıl öncesine kadar toplumlarda okuma ve yazma oranı çok düşük seviyelerdeydi, işte o zamanlar insanlar yazılanları okuyamadıkları için, bir firma , soylu bir hane , yada belirli bir örgütü sahip oldukları belirli simgelerden yani amblemlerden tanırdı, ve bu amblermler şimdi ki logonun bir nevi atasıydı. Bu tür amblemler genellikle çizgi ya da resimlerden oluşurdu.

Logo ve Logotype : Bu iki kavram günümüzde iç içe geçmiş durumda. Logonun kısaca tanımı ; bir firmanın, ürünün ya da belirli bir hizmetin, harf, şekil, resim vb.. öğeler kullanılarak görsel açıdan sembolleştirilmesidir diyebiliriz. Logonun içerisinde barınan harf ve kelimler ise logonun logotype kısmını oluşturmaktadır. Bazı logolarda ise, logotype logonun bizzat kendisinide oluşturmaktadır. Buna en büyük örnek ise Coca Cola firmasının logosudur. El yazısı ile hazırlanmış olan Coca Cola, logotype olması yanında aynı zamanda firmanın logosudur.

Eğer bir firma sahibi iseniz, firmanızı, sattığınız ürün yada hizmeti temsil eden bir logoya mutlaka ihtiyacınız var demektir. Çünü logo, firmanın en önemli kurumsal kimlik öğesini oluşturmaktadır. Rekabetin güçlendiği, her gün yüzlerce firmanın açıldığı günümüzde , bu rekabete ve değişime ayak uydurabilmenin en önemli yolu hiç şüphesiz ki firmanın kurumsal kimlik yapısının yerleşmiş olması ile mümkündür.

Logo tasarımlarımızdan bazıları